HOZTEKO ETA GIROTZEKO INSTALAZIOAK (LOE ZIKLO BERRIA)

Gaitasun orokorra

Ikasketa Plana

Lehen Kurtsoa

Irakasgaiak Orduak
Makina eta tresneria termikoak 264
Instalazioak muntatzeko teknikak 297
Instalazio elektrikoak eta automatismoak 231
Laneko prestakuntza eta orientabidea 105
Enpresa eta ekimen sortzailea 63
Ingeles teknikoa 33

Bigarren Kurtsoa

Irakasgaiak Orduak
Hozteko eta girotzeko instalazioen konfigurazioa 165
Merkataritzako hotz-tresneria muntatzea eta mantentzea 105
Industriako hotz-instalazioak muntatzea eta mantentzea 168
Girotzeko, aireztatzeko eta erauzteko instalazioak muntatzea eta mantentzea 189
Lantokiko prestakuntza 380

Irteera Profesionalak

  • Instalazio komertzialetako frigorista instalatzailea/mantentzailea
  • Girotzeko, aireztatzeko/erauzteko ekipoen, banaketa-sareen eta ekipo terminalen instalatzailea/muntatzailea
  • Prozesu industrialetako frigorista instalatzailea/mantentzailea
  • Girotzeko, aireztatzeko/erauzteko ekipoen, banaketa-sareen eta ekipo terminalen mantentzailea/konpontzailea