ADMINISTRAZIO-KUDEAKETA(LOE ZIKLO BERRIA)

Konpetentzia orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra da administrazio-laguntzako jarduerak egitea lanaren, kontabilitatearen, merkataritzaren, finantzen eta zergen alorrean, eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematea, enpresa publikoetan zein enpresa pribatuetan, betiere indarrean dagoen araudia eta kalitate-protokoloak aplikatuz, bezeroen gogobetetasuna ziurtatuz eta laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko arauen arabera jardunez.

 

Ikasketa Plana

Lehen Kurtsoa

Irakasgaiak Orduak
Enpresa-komunikazioa eta bezeroarentzako arreta 165
Salerosketako administrazio-eragiketak 132
Informazioaren informatika-tratamendua 264
Kontabilitate-teknika 132
Giza baliabideetako administrazio-eragiketak 132
Ingelesa 165

Bigarren Kurtsoa

Irakasgaiak Orduak
Enpresa eta Administrazioa 105
Kontabilitate-dokumentazioaren tratamendua 105
Enpresa ikasgelan 168
Diruzaintza-kudeaketako eragiketa osagarriak 147
Laneko prestakuntza eta orientabidea 105
Lantokiko prestakuntza 380

Irteera Profesionalak

  • Administrari laguntzailea.
  • Bulegoko laguntzailea.
  • Kobrantza eta ordainketako administrari laguntzailea.
  • Merkataritza-administraria.
  • Pertsonalaren kudeaketako administrari laguntzailea.
  • Herri-administrazioetako
  • Harreragilea.
  • Bezeroen arretako langilea.
  • Diruzaintzako langilea.
  • Ordainbideetako langilea.