FLUIDO-, BERO- ETA MANTENIMENDU-INSTALAZIOEN PROIEKTUEN GARAPENA

Lanbide helburua

Eraikinetako bero -eta fluido- instalazioen proiektuak, eta produkzio prozesu iraunkor eta laguntzaileen instalazioak garatzea. Beti ere, aurre-proiektu batean oinarriturik eta ezarritako arauei jarraituz instalazioen segurtasun eta kalitatea, muntaiaren baliagarritasuna bermatuz.Erreferentzia liburuak (ikasle libreak)

 

Goi maialako OCD

Ikasketa Plana

Lehen Kurtsoa

Irakasgaiak Orduak
Sistema elektriko automatikoak 198
Bero-ekipo eta instalazioak 231
Instalazioak muntatzeko prozesuak 231
Instalazioen irudikapen grafikoa 132
Energia berriztatzaileak eta eraginkortasun energetikoa 99

Bigarren Kurtsoa

Irakasgaiak Orduak
ACS, hotz eta bero-instalazioen konfigurazioa 140
Hotz-instalazioen konfigurazioa 140
Fluido-instalazioen konfigurazioa 120
Instalazioak muntatzeko planifikazioa 100
Bero- eta fluido- instalazioen proiektua 50
Ingeles teknikoa 40
Lan-prestakuntza eta orientabidea 99
Empresa e iniciativa emprendedora 60
Lantokiko prestakuntza (LP) 360