AUTOMATIZAZIO ETA ROBOTIKA INDUSTRIALA

Gaitasun orokorra:

Sistema industrialetako neurrirako, erregulazio eta kontroleko prozesuetako instalazio automatikoen mantenu eta proiektu muntaketak garatu eta kudeatu gainera, hauen gainbegirada eta muntaia egin, eta baita ere bere mantenu eta abian jartzea, beti ere kalitate, segurtasun, ingurumen eta disenua guztientzako irizpideak errespetatuz. 

Aurkezpen bideoa

Ikasketa plana

Lehen kurtsoa

Irakasgaiak Orduak
Sistema elektriko, neumatiko eta hidraulikoak 165
Sistema sekuentzial programagarriak 165
Neurketa eta erregulazio sistemak 165
Potentziako sistemak 198
Dokumentazio teknikoa 99
Industri informatika 99
Lan-prestakuntza eta orientabidea 99

Bigarren kurtsoa

Irakasgaiak Orduak
Sistema programagarri aurreratuak 120
Industri-robotika 100
Industri-komunikazioak 140
Automatizazio industrialeko sistemen bateratzea 140
Automatizazio eta robotika industrialeko proiektua 50
Ingeles teknikoa 40
Enpresa eta ekintzailetasuna 60
Lantokiko prestakuntza 360

Entorno profesional

Profesional honek sistema automatiko industrialekin lotzen diren enpresa publikoetan eta pribatuetan egiten du lan, automatizazio industrialeko sistemak diseinatzearen, muntatzearen eta mantentzearen arloetan.

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Automatizazio industrialeko sistemak muntatzeko eta mantentzeko lanak gainbegiratzen dituen taldeko burua.
• Aparatu, koadro eta tresneria elektronikoen egiaztatzailea.
• Lantegi elektromekanikoko taldeko burua.
• Automatizazio industrialeko sistemak mantentzeko lanen antolamenduko teknikaria.
• Automatizazio industrialeko sistemak abian jartzeko teknikaria.
• Automatizazio industrialeko sistemetako kontrol-sistemen proiektugilea.
• Automatizazio industrialeko sistemetako neurketa- eta erregulazio-sistemen proiektugilea.
• Automatizazio industrialeko sistemetan, komunikazio-sareen proiektugilea.
• Robot industrialen programatzaile kontrolatzailea.
• Kontrol elektrikoko sistemen diseinuko teknikaria.
• Automatizazio industrialean integratutako zirkuituen eta sistemen diseinatzailea.